Voor elk consumentengeschil alternatief voor rechtbank

Voor elk geschil tussen een consument en een in België gevestigde onderneming zal er, in principe, vanaf 1 juli 2015 een alternatief zijn voor de rechtbank. Op die datum treedt immers de wetgeving inzake de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (*) (ook wel Alternative Dispute Resolution, hierna afgekort ‘ADR’) in werking.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
04 maart 2015

Er wordt een Consumentenombudsman opgericht met een drievoudige functie: (1) ondernemingen en consumenten informeren over ADR, (2) het doorverwijzen van ADR-aanvragen naar de ter zake bevoegde erkende ADR-entiteit, (3) het behandelen van ADR-aanvragen waarvoor er geen erkende ADR-entiteit bestaat. 

Een koninklijk besluit van 16 februari 2015 verduidelijkt wat een erkende ADR-entiteit is:

  • een erkende ADR-entiteit kan alleen opgericht worden door een handelsvereniging, een beroepsorde of een beroepsorganisatie of door een wet;
  • de entiteit moet over een eigen website beschikken. Deze moet verplicht bepaalde gegevens vermelden, zoals bv. de contactgegevens en de herkomst van de financiering van de entiteit, maar ook het procedurereglement en het jaarverslag van de entiteit en het soort geschillen dat de entiteit behandelt…;
  • de personen die binnen de ADR-entiteit verantwoordelijk zijn voor het oplossen van consumentengeschillen moeten over een algemene kennis van het ter zake toepasselijke recht beschikken. Een juridisch diploma is dus geen vereiste;
  • een erkende ADR-entiteit moet consument en ondernemingen, vóór zij een procedure opstarten, duidelijk inlichten over hun rechten en plichten. Zo moet het onder meer duidelijk zijn van bij de aanvang of de ADR-entiteit een oplossing zal opleggen (bv. arbitrage), dan wel een oplossing zal voorstellen (bv. ombudsman, bemiddelaar);

De erkenning van de ADR-entiteiten gebeurt door de FOD Economie. De lijst van erkende ADR-entiteiten zal op zijn website gepubliceerd worden en meegedeeld worden aan de Europese Commissie.

VBO – ADR is een uitstekend alternatief voor de rechtbank. Het VBO is dan ook tevreden dat ook de overheid meewerkt om de kennis over en het vertrouwen in ADR te verbeteren. Er bestaan vandaag de dag al een groot aantal ADR-entiteiten die zich met consumentengeschillen bezighouden. Het is enorm belangrijk dat hun goede werking niet in het gedrang komt door de nieuwe regels m.b.t de erkenning, of de manier waarop deze in de praktijk worden toegepast.

> (*) Klik hier voor de wetgeving m.b.t. de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.