Pragmatische aanpak audithervorming

Sinds 2008 heeft de Europese Unie meerdere maatregelen genomen om de stabiliteit van het financiële stelsel en het herstel van de economie veilig te stellen. Een aantal daarvan hebben te maken met de audit. In 2014 werd een Europese regelgeving aangenomen. Het Belgische ontwerp van audithervorming, dat in de loop van het najaar door het Parlement moet worden goedgekeurd, past in dit kader.


Christine Darville, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
30 augustus 2016

Voor de bedrijfsleider zijn de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de audit cruciale factoren om investeerders aan te trekken en het vertrouwen van de gebruikers van de financiële overzichten te vergroten.

Wat betekent de hervorming voor de ondernemingen?
Om te beginnen zijn genoteerde vennootschappen gebonden door striktere regels dan niet-genoteerde vennootschappen. Denk aan de regels inzake de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor of de auditverslagen. Reden hiervoor is niet enkel dat de activiteiten van genoteerde vennootschappen in principe grootschaliger en complexer zijn, maar ook dat de financiële markten hiervoor vragende partij zijn.

Vervolgens bestaat één van de krachtlijnen van de hervorming in het bijsturen van de regels inzake de onafhankelijkheid van de revisor. Op dat principe steunt immers voor een belangrijk deel diens professionele integriteit. Opvallend in dit verband is de invoering in ons land van een verplicht systeem van externe rotatie tussen revisorenkantoren in genoteerde vennootschappen. Dat mechanisme moet voorkomen dat tussen de genoteerde vennootschap en de revisor een te grote familiariteit zou groeien. In plaats van de maximale duur van 10 jaar die de Europese tekst als principe naar voren schuift, kiest het wetsontwerp er terecht voor één van de opties van de EU-tekst te activeren, waardoor de maximumduur op 18 à 24 jaar wordt gebracht, naargelang het geval.

Daarnaast is de lijst van verboden niet-auditdiensten in principe uitgebreider voor genoteerde dan voor niet-genoteerde vennootschappen. Het wetsontwerp gaat echter verstandig tewerk door − steeds binnen grenzen van de Europese verordening − de opties te lichten waarin de Europese tekst voorziet voor het realiseren van niet-auditdiensten door de revisor, zoals bepaalde fiscale adviezen of bepaalde juridische diensten. Dit is een belangrijk punt omdat de bedrijfsrevisor het raderwerk van de onderneming het beste kent en deze aldus nodeloze kosten kan besparen.

Het auditcomité, dat een beslissende rol speelt in het garanderen van een hoog niveau van de wettelijke controle van de rekeningen, krijgt in het wetsontwerp meer bevoegdheid, met name wat betreft de selectie van de revisor en de controle van zijn onafhankelijkheid.

VBO – Kortom, het wetsontwerp kiest voor een getrouwe omzetting van de geest van de Europese regelgeving met gepaste realiteitszin in het lichten van de opties.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.