Europese oproep tot strategische en coherente aanpak van financiële regulering

Het VBO en de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen hebben bij vice-eersteministers Dermagne, Van Peteghem en Van Quickenborne de oproep van EuropeanIssuers doorgegeven en gepleit voor een strategie op hoog niveau en meer coherentie in de Europese regelgeving inzake financiële regulering.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
30 maart 2021

De pan-Europese organisatie, die de belangen van de beursgenoteerde bedrijven in Europa behartigt, maakt zich grote zorgen over de evolutie van de regelgeving op de kapitaalmarkten in Europa. Het voorbije decennium kende Europa een drastische vermindering van het aantal genoteerde bedrijven binnen de EU. In zes jaar tijd ging dat aantal van 13.225 naar 11.025.

In die context, die nog verergerde door de economische gevolgen van de pandemie, herhaalt EuropeanIssuers zijn oproep tot een strategie op hoog niveau en tot coherentie in de regelgeving op Europees niveau, alsook tot een gecoördineerde aanpak tussen de Europese instellingen en de lidstaten. Bijgestaan door het VBO en de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, pleit de pan-Europese organisatie voor een aanzienlijke herkapitalisering van de Europese bedrijven om een diepgaande omvorming van hun activiteiten te ondersteunen.

De kapitaalmarkten spelen een essentiële rol in die transformatie van de economie. Hun doelstelling is de vraag naar risicokapitaal van de bedrijven af te stemmen op het spaaraanbod van de gezinnen. In de praktijk stellen we echter vast dat de recente regelgevende initiatieven, hoewel ze met goede bedoelingen rond harmonisatie en vereenvoudiging werden opgevat, belangrijke bijkomende kosten genereren voor de genoteerde bedrijven, groot en klein, en niet de verwachte resultaten inzake marktefficiëntie opleveren.

Bovendien dreigt de Brexit de toegang tot de liquiditeitsreserve en tot de expertise van het financieel centrum van Londen te compliceren. In die context zou de wetgever geneigd kunnen zijn om deze crisis te lijf te gaan met extra regelgevingen en informatievereisten. Nochtans zou de Europese beleidsstrategie er net voor moeten zorgen dat bedrijven de middelen krijgen om de huidige moeilijkheden de baas te kunnen en hun activiteit volledig om te vormen.

Om uit de crisis te geraken en de transitie te maken naar een koolstofarme economie, moeten we dus enerzijds beschikken over een stabiel en coherent regelgevend kader dat een planning op lange en middellange termijn mogelijk maakt. Anderzijds zijn incentives nodig voor een betere toegang tot de kapitaalmarkten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.