Schadeclaims bij mededingingsinbreuken eenvoudiger!

Op 18 mei 2017 keurde het parlement nieuwe regels goed die het voor slachtoffers van mededingingsinbreuken eenvoudiger maken om een schadevergoeding te ontvangen. Bij een inbreuk krijgen de daders weliswaar hoge boetes opgelegd door een mededingingsautoriteit, maar deze bedragen verdwijnen in de staatskas.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
24 mei 2017

Om hun schade vergoed te zien, bijvoorbeeld doordat jarenlang te veel werd betaald voor goederen of diensten, moeten slachtoffers dit langs klassieke gerechtelijke weg verkrijgen. Omdat het via een klassieke procedure verre van evident is om een vergoeding te ontvangen, worden een hele rist proceduremechanismen ingevoerd om deze taak te vergemakkelijken.

Zo kan bijvoorbeeld aan de rechter worden gevraagd om toegang te verlenen tot bewijsmateriaal dat zich in het bezit van de tegenpartij of een mededingingsautoriteit bevindt, wordt er een weerlegbaar vermoeden ingevoerd dat kartels schade veroorzaken en geldt een inbreukbeslissing van een mededingingsautoriteit voortaan als onweerlegbaar bewijs dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt dat dit slachtoffers van mededingingsinbreuken ertoe zal aanzetten om vaker dan nu het geval is compensatie te vragen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.