Sociale verkiezingen 2020 – De procedure blijft opgeschort vanaf X+35

In afwachting van de publicatie van de wettekst over de opschorting, bevestigde de minister van Werk aan de Groep van Tien dat alles in het werk werd gesteld om zo snel mogelijk rechtszekerheid te garanderen.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
22 april 2020

Het wetsvoorstel ter omzetting van het akkoord gesloten binnen de Groep van Tien en ten uitvoer gelegd door het unaniem advies nr. 2.160 van de NAR werd op 8 april 2020 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Raad van State bracht op maandag 20 april zijn advies uit. Op basis daarvan werden er intussen twee amendementen toegevoegd. Op dinsdag 21 april keurde de Commissie Sociale Zaken van de Kamer vervolgens de geamendeerde tekst unaniem goed. Hij zou dus donderdag 23 april op de agenda staan van de plenaire vergadering om te worden gestemd.

De ontwerptekst herneemt het principe van de opschorting van de verkiezingskalender en het uitstellen van de verkiezingsdag. Afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert, stelden de sociale partners voor om de sociale verkiezingen uit te stellen naar de periode tussen 16 en 29 november 2020. Die periode moet nog worden bevestigd via koninklijk besluit. 

Daarnaast bevestigt het wetsvoorstel ook de opschorting van de handelingen na X+35, inclusief beroepen bij arbeidsgerechten met terugwerkende kracht. De arbeidsgerechten werden daarvan op de hoogte gebracht door de minister van Justitie. Elke handeling na X+35 wordt als nietig beschouwd, met uitzondering van de vaststelling van de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure wanneer er geen lijsten of kandidaten werden ingediend. 

Het einde van de tijdelijke opschorting is op dit moment voorzien in het najaar, op een datum die voortvloeit uit de nieuwe verkiezingsperiode te bepalen door de koning. De verkiezingsprocedure (en dus de verkiezingskalender) zal automatisch hernemen vanaf die nieuwe dag X+36. Het VBO houdt u op de hoogte.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.