© Shutterstock

Sociale verkiezingen 2024: nog 1 maand om een vrijstelling te krijgen voor het bijhouden van een register van uitzendkrachten

Ondernemingen hebben nog slechts 30 dagen om vrijgesteld te worden van de verplichting om een bijzonder register van uitzendkrachten bij te houden. Indien de ondernemingsraad, via een unanieme verklaring die voor 31 maart 2023 in de notulen wordt opgenomen, vaststelt dat de drempel van 100 werknemers overschreden is, zal de gebruikende onderneming die de uitzendkrachten in het tweede kwartaal van 2023 tewerkstelt in het algemeen personeelsregister geen bijzondere bijlage meer moeten bijhouden voor die werknemers.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
28 februari 2023

De organisatie van de sociale verkiezingen is een proces dat in de praktijk beduidend langer is dan de doorgaans genoemde 150 dagen (van dag X-60 tot dag X+90). Ondernemingen zijn namelijk reeds sinds 1 oktober 2022 bezig met het analyseren van het gemiddelde aantal gewoonlijk tewerkgestelde werknemers om te bepalen of ze de drempels van 50 of 100 werknemers al dan niet zullen bereiken. De voorbereidingen voor de sociale verkiezingen 2024 zijn vijf maanden geleden dus al begonnen ...

Tijdens die voorbereidingen is de aandacht gericht op de uitzendkrachten tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2023. Als zeker is dat de drempel van 100 werknemers zal worden bereikt, dan weet de onderneming meteen dat ze sociale verkiezingen zal moeten organiseren voor de oprichting of de vernieuwing van de OR en de CPBW, ongeacht het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten tijdens het tweede kwartaal van 2023. In dergelijke context vormt het bijhouden van een bijzonder register van uitzendkrachten dat voor de berekening van de drempel in acht moet worden genomen een zoveelste administratieve last, die kan worden opgeheven in samenwerking met de bestaande OR.

 

VBO - Het VBO pleit al jaren voor een schrapping van de verplichting om een register van uitzendkrachten bij te houden voor ondernemingen die de drempel van 100 werknemers duidelijk overschrijden. Het enige doel van dat register is namelijk om uitzendkrachten mee te tellen in de berekening van de drempels van 50 en 100 werknemers. Als de onderneming de drempel van 100 werknemers overschrijdt, moet worden nagegaan of de OR dat reeds in de notulen van de vergadering van januari of februari 2023 heeft opgenomen. Indien niet is het aanbevolen om zich in maart tot de ondernemingsraad te wenden om de vrijstelling alsnog te verkrijgen.

Net als elke vier jaar, zal het VBO ook nu zijn geüpdatete gids ‘Sociale verkiezingen’ publiceren. Raadpleeg ons volledige pakket (seminars, e-alerts en gids) op onze website https://www.socialeverkiezingen.expert/.

Het volgende gratis seminar zal op 5 en 6 juni 2023 worden gehouden om de nieuwigheden, zodra ze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, te presenteren.

Meer informatie bij Fanny Leplat via +32 2 515 08 91 of fl@vbo-feb.be.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.