© Photo by Markus Winkler on Unsplash

Vlaamse en federale werkgevers: “Voorstellen PS betekenen volledige ontwrichting van arbeidsorganisatie van Belgische bedrijven”

imagey2c9.png

De federale en Vlaamse werkgeversorganisaties VBO, Unizo, VOKA en UCM zijn niet te spreken over de pistes van de PS om gefranchiseerde winkels die werken onder de vlag van een bepaald merk als één technische bedrijfseenheid (TBE) te beschouwen. Als dit voorstel wordt doorgeduwd, zou dat de arbeidsorganisatie van alle franchisenemers in België compleet ontwrichten.


Alexander Verstappen, COMMUNICATION & EVENTS
23 maart 2023

Deze initiatieven worden ingegeven door politiek opportunisme en een doelbewuste campagne met desinformatie naar werknemers en het brede publiek toe. Er worden volgens VBO, Unizo, VOKA en UCM op dit moment dan ook bijzonder veel onwaarheden verteld over cao 32bis, die de sociale waarborgen biedt in geval van overdracht van ondernemingen. Concreet betekent dit dat alle verworven rechten van de werknemers gewaarborgd zijn en moeten blijven zoals bijvoorbeeld: loonpakket, anciënniteit enz. Die eenzijdig opzeggen is al wettelijk verboden.

Volgens de werkgevers hebben deze demarches dan ook niets te maken met het welzijn of de arbeidsvoorwaarden van de getroffen werknemers, maar alles met machtsbehoud van de vakbonden binnen de organisatie zelf. Met een verzelfstandiging gaan de rechten van een werknemer niet verloren, dankzij cao 32bis. Wat wél op het spel staat zijn de vakbondsprivileges van de bijna 600 afgevaardigden.

Deze machtsspelletjes hebben nu een niveau van politieke inmenging bereikt waardoor alle franchisenemers mogelijk hun organisatie ontwricht zouden zien. De belangrijkste reden daarvoor zou zijn dat de bepaling van de TBE (d.i. de vraag of de werknemers beschouwd moeten worden als één groep wat o.a. arbeidsvoorwaarden betreft) niet meer vastgesteld zou worden op basis van de klassieke economische en sociale criteria. In plaats daarvan zou de TBE bepaald worden op basis van slechts één criterium: merknaam. Dat zou dan gepaard gaan met een ongeziene inperking van de zelfstandige bedrijfsvoering en het concurrentievermogen van deze franchisenemers.

Gelet op het bestaande wettelijke kader, dat de belangen van de werknemers reeds zeer goed beschermt, vragen VBO, Unizo, VOKA en UCM dan ook aan de bevoegde ministers om het sociaal overleg op bedrijfsniveau te laten plaatsvinden zonder het hele rechtskader te hertekenen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.