Rekenhof inspireert sociaal akkoord in het Fonds Sluiting Ondernemingen

De sociale partners beheren paritair het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) dat met werkgeversbijdragen wordt gefinancierd.  Het FSO heeft hoofdzakelijk als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Het Rekenhof heeft de procedure onderzocht die het FSO volgt om werknemers te vergoeden. Het Hof is ook nagegaan of het FSO met de huidige financieringswijze zijn opdrachten op duurzame wijze kan vervullen en zijn doelstellingen kan bereiken. De audit (2019) is terug te vinden op de website van het Rekenhof (https://www.ccrek.be).


Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 mei 2022

Het Rekenhof doet maar liefst 21 aanbevelingen, waarvan het merendeel operationeel van aard is. Een vijftal aanbevelingen echter hebben financiële repercussies of hebben betrekking op de corebusiness van het FSO en maken als dusdanig deel uit van het sociaal overleg in de schoot van het Fonds. De administratie van het FSO verdient een pluim voor het nauwgezet onderzoek van de verschillende aanbevelingen. Het merendeel van de operationele aanbevelingen is intussen uitgevoerd of staat op het punt uitgevoerd te worden. Over de andere punten sloten de sociale partners in het beheerscomité van het FSO een globaal akkoord. Dat betreft de verhoging van het globaal grensbedrag en de afschaffing van de specifieke grensbedragen alsook de aanpassing van de jaarlonen voor bijzonder compenserende bijdragen. Daarbij herinneren de partners aan het belang van de eigen dynamiek van het sociaal overleg en hun beslissingsautonomie in het kader van het paritair beheer van het Fonds. Het Rekenhof zit hier echt tegen de grens van zijn bevoegdheid aan.

Het sociaal akkoord vergt een aantal wettelijke wijzigingen. De Nationale Arbeidsraad bracht op 17 mei een positief advies uit over de aanpassing van het koninklijk besluit dat de wet op de sluiting van ondernemingen uitvoert. Evenwel, en dat is belangrijk, moet ook de sluitingswet zelf alsook de wet-D’Hoore van 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden aangepast. En dat allemaal gelijk opgaand zodat alle noodzakelijke wijzingen, zoals het akkoord van de sociale partners voorziet, in werking kunnen treden vanaf 1 juli 2022. Er is dus enige spoed mee gemoeid.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.