Sociaal akkoord goedgekeurd. Concurrentiekracht bewaken nu essentieel

Vandaag heeft onze Raad van bestuur het ontwerp van sociaal akkoord dat op 8 juni onder de sociale partners van de Groep van Tien werd gesloten, goedgekeurd. Daarmee werd de laatste horde genomen in de trilogie van het sociaal overleg: “welvaartsenveloppe – loonnorm – sociaal akkoord over specifieke dossiers".


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 juni 2021

Het sociaal overleg heeft de afgelopen maanden geen gemakkelijk parcours gereden, maar we hebben een belangrijke mijlpaal gehaald. Na het akkoord over de welvaartsenveloppe, dat er kwam na het bemiddelingsvoorstel van de regering, bleek het water tussen werkgevers en vakbonden te diep voor een akkoord over de lonen. Toch slaagden de sociale partners erin om een sociaal akkoord te bereiken over 4 grote dossiers én het bewaren van de sociale vrede, wat niet te onderschatten is nu de relance wordt ingezet.

Met het sociaal akkoord willen de sociale partners antwoorden bieden op een aantal urgenties op korte termijn en het economisch herstel versnellen. Zo zal de heropstart van de bedrijven dankzij het gunstige regime voor vrijwillige overuren vlotter verlopen en krijgen ze extra ademruimte doordat er een veel realistischer tijdspad voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen wordt uitgestippeld.

Bovendien zorgen we er met het akkoord voor dat werknemers met de laagste lonen er netto op vooruitgaan, en dat zonder de patronale lasten te laten stijgen. Zo wordt ook het verschil tussen werken en niet werken groter en dankzij het fiscaal voordeel dat werknemers zullen krijgen, zullen mensen meer worden aangemoedigd om aan de slag te gaan. Tegelijk kiezen we ervoor om oudere werknemers niet uit de arbeidsmarkt te duwen, maar bieden we wel de – tijdelijke – mogelijkheid om de loopbaan op een gezonde manier en op de voorziene leeftijd af te sluiten, mits de sector dat voorziet, én enkel voor lange loopbanen of zware beroepen.

Dat alles, samen met de loonnorm die een duidelijk niet te overschrijden kader voor het loonoverleg vastlegt, zorgt ervoor dat we onze concurrentiekracht bewaren en bedrijven meer armslag krijgen om na een jaar van achteruitgang een noodzakelijke inhaalbeweging te kunnen maken. We rekenen er dan ook op dat de regering haar beslissing over de loonnorm nu snel zal uitvoeren. Dan kan eveneens het sociaal akkoord integraal en snel geïmplementeerd worden.

Is het werk daarmee af? Verre van. We staan voor ingrijpende hervormingen om onze  arbeidsmarkt flexibeler en dynamischer te maken. De activiteitsgraad moet immers fors de hoogte in. En er moet werk gemaakt worden van de hervorming van ons pensioensysteem om de vergrijzing betaalbaar te houden. Het sociaal akkoord is daarvan slechts een voorbode. Het is nu zaak om te bouwen aan de lange termijn en het werk verder te zetten met de werkgelegenheidsconferentie als volgende milestone. Maar dé belangrijkste uitdaging blijft: te allen prijze een ontsporing van de loonkosten via o.a. een oplopende inflatie vermijden. Dat is immers een belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler in de strategie om de werkgelegenheidsgraad richting 80% te laten evolueren.

Werk aan de winkel!

> Tijdens een live webcast hebben de VBO-onderhandelaars Pieter Timmermans, CEO en Monica De Jonghe, Directeur-generaal, de contouren en impact van het afsprakenkader meer in detail toegelicht en becommentarieerd. Bekijk de replay

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.