75 jaar sociale zekerheid

75 jaar na de ondertekening van het Sociaal Pact vinden werkgevers en vakbonden elkaar in een nieuwe verklaring over onze sociale zekerheid. Met meer dan 51 miljard aan sociale bijdragen vormen onze bedrijven een stevige pijler van een solide en betrouwbare sociale zekerheid. Maar is ons model voldoende aangepast aan de realiteit van de 21e eeuw? Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gaat er alvast van uit dat een rechtvaardig evenwicht tussen solidariteit en verzekering cruciaal is en dat onze sociale zekerheid duurzaam, performant, toekomstgericht en eenvoudig moet zijn.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
20 december 2019

Werkgevers en vakbonden delen de visie dat om een duurzame sociale zekerheid te waarborgen, er gezamenlijk zowel naar inkomsten als naar uitgaven gekeken moet worden. In hun feestelijke verklaring zeggen de partners voor het eerst samen dat ook moet worden onderzocht hoe de uitgaven zodanig kunnen worden beheerst dat ze sporen met de draagkracht van onze economie. Dat is een primeur.

De partners verklaren gezamenlijk dat de productiviteitsgroei opnieuw dient te worden gestimuleerd om de economische groei en budgettaire houdbaarheid van ons sociaaleconomisch model in de toekomst te garanderen. Verder onderstrepen ze ook het belang van een hogere arbeidsmarktparticipatie voor de financiering, en zetten ze samen in op een hogere werkzaamheid. De verklaring pleit er ook voor om systematisch te kijken naar de efficiëntie binnen onze sociale zekerheid.

“Onze sociale zekerheid kan maar duurzaam zijn als de locomotief van de economie goed bolt . Een sociaal paradijs op een economisch kerkhof is een fabel.  Efficiëntie betekent ook durven selectief inzetten om de meest prioritaire noden te lenigen. De vruchten van onze welvaartsgroei breed uitsmeren en velen een weinig geven zet dan ook weinig zoden aan de dijk”, aldus Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal van het VBO.

Onze eerdere publicatie over de sociale zekerheid vindt u hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.