Tijdelijke werkloosheid COVID-19 nog zeker tot eind augustus van toepassing

De Superkern besliste deze zaterdag om een deel van de COVID-19-maatregelen te verlengen tot 31 augustus. Het gaat om de tijdelijke werkloosheid COVID-19, de mogelijkheid om tijdskrediet en SWT te cumuleren met een job in de land- en de tuinbouwsector, het corona-ouderschapsverlof en de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheids- en inschakelingsuitkering. Bovenop die verlengingen besliste de regering om in te zetten op de koopkracht van werknemers en de burgers, met de horecacheque van maximaal 300 euro en een 10-rittenkaart voor de trein. Daarnaast werden ook een aantal fiscale maatregelen genomen.  


Monica De Jonghe, ALGEMENE DIRECTIE
10 juni 2020

Over een tweede reeks van maatregelen beslist de Superkern vrijdag. Er liggen tal van voorstellen op tafel, maar het blijft afwachten wat er finaal uit de bus komt.

Tot eind 2020 voor de zwaarst getroffen sectoren
Het is positief dat tijdelijke werkloosheid COVID-19 wordt verlengd tot eind augustus, en voor de zwaarst getroffen sectoren zelfs tot eind 2020. Maar de werkgevers blijven hopen dat de regering die verlenging tot het einde van het jaar doortrekt naar alle bedrijven, of minstens naar zij die verder in zwaar weer verkeren. De extra verlenging beperken tot enkele sectoren gaat voorbij aan de realiteit op het terrein. Er zijn heel wat bedrijven, ongeacht de sector, die zich in gelijkaardige moeilijkheden bevinden. Waarom hen niet dezelfde steun geven?

De Kern besliste vorige week om vanaf 1 september een soepele overgangsregeling van economische werkloosheid in te stellen, maar daarover moet de Superkern nog definitief beslissen. Wordt de tijdelijke werkloosheid COVID-19 na 31 augustus niet algemeen verlengd, dan is deze soepele regeling ‘the second best option’. Maar dan mogen werkgevers niet verplicht worden om hun werknemers 2 opleidingsdagen per maand aan te bieden. Veel bedrijven zitten in overlevingsmodus en maken gebruik van tijdelijke werkloosheid in de hoop het hoofd boven water te kunnen houden. Die bijkomende verplichting is administratief zwaar, duur en in coronatijden niet gemakkelijk te organiseren. Hoe moet een bedrijf met 250 werknemers dat stilligt,  500 opleidingsdagen per maand organiseren? De werknemers moeten er zelfs niet eens op ingaan. Als het de bedoeling is om die werknemers te activeren met het oog op hun inzetbaarheid, dan is een aanpak op maat van de werknemer door de regionale bemiddelingsdiensten een veel betere optie.  

Tot slot liggen nog twee belangrijke dossiers op tafel, waarover nog niets werd beslist en die de bedrijfswereld grote zorgen baren. De kosten voor de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid voor het recht op jaarlijkse vakantie lopen nu al op tot meer dan een half miljard op. Ondanks de consensus onder de sociale partners dat de overheid die kosten moet dragen,  laat een beslissing op zich wachten. Ondertussen werd het KB dat deze gelijkstelling omkadert, wel al gepubliceerd, met retroactief effect vanaf 1 februari 2020. Eenzelfde probleem stelt zich voor het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen, dat een derde van de kosten voor tijdelijke werkloosheid bij de werkgevers int via bijdragen. Als de regering niet tussenkomt in deze meerkosten, dan komt het Fonds in financiële problemen en zullen de bijdragen voor 2021 zeer fors de hoogte in moeten. Nog een extra factuur dus voor de bedrijven in 2021.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.