Het maatschappelijk laboratorium van RENÉ BRANDERS (FIB BELGIUM)

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Wat drijft hen om 24/7 alles op alles te zetten voor hun bedrijf? Een passie voor cijfers, ondernemende genen of ambitie? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Onze gast is René Branders, CEO van FIB Belgium, een onderneming die ovens ontwerpt voor de productie van metaaldraad. Branders is tegelijk voorzitter van Agoria, de federatie van de technologische industrie, en van haar technologiecentrum Sirris. Alsook van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Hij heeft een grote passie voor archeologie, die volgens hem onlosmakelijk is verbonden met de economische geschiedenis: “De wereld zoals we die vandaag kennen is slechts een klankkast van de vernieuwingen en handelsbetrekkingen die eeuwen geleden tot stand kwamen.

“Een onderneming is meer dan de som van een ondernemer en processen. Ze is een maatschappelijk laboratorium doordrongen van socio-economische werkelijkheden die managers en medewerkers aanzetten tot nadenken, creëren en innoveren.”

We weten dat de wieg van Microsoft en Apple in een garage staan. De geschiedenis van FIB Belgium – voorheen Four Industriel Belge – begon daarentegen in 1936 in ... een kelder. Daar kreeg de grootvader van de huidige CEO het idee om een oven te ontwerpen voor de verbranding van aardgas, in die tijd een volledig nieuwe hulpbron. Sindsdien bleef het bedrijf dat nichevakgebied almaar verder ontwikkelen, en werd het een van de sterkhouders in de fabricatie van machines voor de productie van metaaldraad. Dat vind je zowat overal, in voertuigen over hangbruggen tot wijnvaten.

CREATIEF EN ALERT

Zoals veel ondernemingen ondervindt ook FIB Belgium momenteel enorme bevoorradingsproblemen: pompen, vuurvast materiaal, elektronica ... Tekorten die nog groter werden door het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Bovendien gaan de energiekosten door het dak. Om koers te houden, paste de onderneming haar methodologie en engineeringaanpak aan. Voortaan houdt ze rekening met het risico op onvoorspelbaarheid en wordt er – veel – vroeger in het proces bepaald welke materialen nodig zijn. “We herzagen bovendien onze elektronicanormen en ons beleid voor de opslag van elektronische componenten. En we herbekeken ons verzendingsbeleid. We gaan voortaan ladingen groeperen om het aantal verzendingen te consolideren”, aldus René Branders.

Om de impact op de prijsstijgingen te verminderen, gaat de onderneming innovatief te werk en richt ze zich onder meer op leasingformules. Zo biedt FIB, voor specifieke onderdelen van zeer kostbare apparatuur, en om de druk op de financiën van de klanten te verlichten, een soort ‘leasingbetaling’ aan.

Als voornamelijk op exportgerichte leverancier van apparatuur - met leveringen in 61 landen –, heeft René Branders momenteel een nagenoeg duale visie op de economie: “De economische dynamiek in Mexico en Brazilië, bijvoorbeeld, staat volledig in contrast met wat er in Europa gebeurt. Die landen lijken niets te voelen van de energiecrisis en de geopolitieke spanningen die wij momenteel ondervinden.”

Toch hebben die verschillende dynamieken en economische niveaus een gemene deler: de energietransitie, en de toegang tot hulpbronnen in het bijzonder, is “een belangrijke uitdaging die wij als industriëlen alle aandacht moeten geven”.

DE TIJD VAN ZEKERHEDEN IS VOORBIJ

Voor René Branders vormt de energietransitie vooral een kans, want ze maakt ons bewust en zet ons ertoe aan om het bestaande systeem te optimaliseren. “We moeten het momentum benutten om onze structurele en infrastructurele investeringen te heroverwegen zodat we de juiste energie gebruiken op het juiste moment, ze teruggeven als we er geen nood aan hebben, enzovoort.” Hij beschouwt het zelfs als een kans voor klanten en concurrenten die het niet zo nauw nemen met het klimaatprobleem. Het is voor hem een erezaak om aan de klanten, waar ook ter wereld ze zich bevinden, uit te leggen waarom hij voor duurzaamheid kiest. “De tijd van zekerheden is voorbij. Wat de concurrentiële context ook is, we hebben er baat bij te ondernemen op basis van duurzame waarden die zinvol zijn voor de toekomst.”

Onze gast benadrukt overigens dat het ‘Fit for 55’-pakket van Europa slechts één ambitie is om er te geraken. Maar zeker niet de enige. “Ook Saoedi-Arabië dat – en dan druk ik mij nog zacht uit – een heel koolstofrijke economie heeft, durft zijn huidige energiebeleid in vraag te stellen. De uitdaging voor ons, als Europeanen, in het kader van ‘Fit for 55’, is samenhang. Die ontbreekt momenteel in de debatten tussen landen. Alleen een gedeelde strategische visie kan leiden tot een coherente aanpak.

Uitzonderlijk maatschappelijk laboratorium

René Branders is een groot voorstander om de kruisbestuiving tussen experten, CEO’s, medewerkers of burgers - die het niet altijd over alles eens zijn – te stimuleren. Met als einddoel hun waarden op elkaar af te stemmen. “Een onderneming is meer dan de som van een ondernemer en processen. Ze is geen gesloten ‘loop’, maar een maatschappelijk laboratorium doordrongen van socio-economische werkelijkheden die managers en medewerkers aanzetten tot nadenken, creëren en innoveren.” Het bewijs? Kijk naar het pragmatisme en de creativiteit van leidinggevenden tijdens de COVID-19-crisis.

De ‘war for talent’, de bescherming van knowhow en de veerkracht die eigen zijn aan het metier van exporteur, zijn stuk voor stuk thema’s die al aan bod kwamen in onze podcastreeks. Ook René Branders spreekt open en kalm over de issues die ook zijn bedrijf aanbelangen. Is er dan niets dat hem van streek brengt?

Natuurlijk wel: de hoge loonkosten. “Vier voltijdse ‘spookmedewerkers’ die niets produceren, maar ons er wel toe verplichten onze marges en uiteindelijk onze productiviteit te herzien!”, met een krachtig beeld vat hij samen waar die stijging van bijna 8% van de loonmassa op neerkomt. “Leg dat maar eens uit aan klanten in het buitenland! Hoezeer ik ook voorstander ben om de koopkracht van kwetsbare personen te vrijwaren, vind ik het abnormaal dat de ondernemingen de volledige last van de opeenvolgende stijgingen moeten dragen.

Daarnaast ergert hij zich aan bepaalde oneerlijke en gevaarlijke handelspraktijken. De (zeldzame) concurrenten van FIB Belgium bevinden zich buiten Europa en moeten voortdurend in het oog worden gehouden in de strijd tegen ‘reverse engineering’, vaak toegepast om producten na te maken. Het probleem van apparatuur die niet compliant is met de Europese machinerichtlijn en de bijbehorende veiligheidsnormen, manifesteert zich ook in Europa. “Met ‘dank’ aan de lokale overheden die een oogje dichtknijpen. Het is zo dat ook bij ons bepaalde machines uit niet-Europese markten gevaarlijk kunnen zijn. Dat is een niet te onderschatten risico, want bij een ongeval is de reputatieschade groot, voor ons bedrijf en voor de hele sector.” 

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify of Apple Podcasts

 


Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Met als gast Stephanie De Bruyne, de CEO die onze digitale identiteit, itsme, naar Europese hoogtes wil stuwen. Hoe? Dat vertelt ze ons op donderdag 29 september 2022.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.