Het VBO op bezoek bij de Tiense Suikerraffinaderij

Op maandag 21 november bracht een delegatie van het VBO een werkbezoek aan de Tiense Suikerraffinaderij. Jan Ingels, Director Sugar Factories, gaf ons eerst een overzicht van het 186-jarige bestaan van de suikerfabriek in hartje Tienen. De rode draad doorheen haar geschiedenis is het blijven innoveren om meerwaarde te creëren. Didier Goffin, procesmanager, nam ons daarna mee voor een indrukwekkende rondleiding op de site die ons het hele productieproces van ruwe biet tot de finale verpakking toonde. In Tienen hebben ze daarvoor steeds oog voor het duurzaamheids- en innovatieaspect. Via het project met De Watergroep hebben ze bijvoorbeeld een duidelijke strategie voor circulair watergebruik en om de waterschaarste (onder meer voor landbouwers) tegen te gaan.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
23 november 2022

186 jaar ondernemerschap

De Tiense Suikerraffinaderij heeft een rijke geschiedenis en behoort anno 2022 nog steeds tot de top 3 van de meest bekende Belgische voedingsmerken. In een goed jaar produceren zij maar liefst 500.000 à 600.000 ton suikerproducten. Gaande van klassieke fijne suiker, cassonade tot nieuwe ‘hexagon’-suikerklontjes. Dat zorgt voor 600 directe jobs en maar liefst 6.000 indirecte arbeidsmogelijkheden. De suikerraffinaderij van Tienen zet ook volop in op duaal leren. We konden zelf zien hoe studenten in speciaal voorziene lokalen dicht bij de fabriek al een eerste concrete praktijkervaring konden opdoen.

De Tiense Watervelden

Duurzaamheid vormt een essentieel onderdeel van de ondernemingsstrategie van de suikerraffinaderij van Tienen. Het restwater tijdens het productieproces van suiker (suikerbieten bestaan voor 75% uit water) wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk meer dan een miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dat (gezuiverde) water naar beken en rivieren. Met het project ‘De Tiense Watervelden’, een samenwerking tussen de Tiense Suikerraffinaderij  en De Watergroep, wordt dat restwater opnieuw verwerkt tot drinkwater. Het bietenproceswater verlaat de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie. Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar zorgt De Watergroep voor de verdere zuivering door middel van een nieuw waterbehandelingsstation. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en -recreatie.

Een ander project dat de duurzame strategie van de onderneming illustreert, is de ingebruikname van een nieuwe diffusietoren, ‘Diffusion tower rises’, voorzien in september 2023. Dankzij dat innoverende bouwwerk zal het productieproces efficiënter en energiezuiniger verlopen. Het nieuwe procedé staat garant voor 5.744 ton minder CO2-uitstoot en 150.000 m³ minder intern waterverbruik per jaar.

Ten slotte hoopt de Tiense Suikerraffinaderij haar CO2-voetafdruk te kunnen verminderen via een aansluiting op het spoorverkeer (in plaats van alles te organiseren via vrachtverkeer). Volgens een studie van Lineas zou dat tot een CO2-vermindering van maar liefst 24% kunnen leiden.

De Tiense Suikerraffinaderij heeft alvast aangetoond dat het haar blik op de toekomst richt, en die is duurzaam en circulair.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.