VBO ontmoet OESO-topman Mathias Cormann

Naar aanleiding van de bekendmaking van het jaarrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over ons land nodigde de VBO-top Mathias Cormann, Secretaris-Generaal van de OESO, uit voor een lunchgesprek samen met een selecte groep economen van zowel banken als leden-sectorfederaties. De lunch werd eveneens bijgewoond door mevrouw Régine Vandriessche, Ambassadrice en Permanent Vertegenwoordigster voor België bij de OESO. 


Stefan Maes, COMMUNICATION & EVENTS
15 juni 2022

In haar recente jaarrapport beklemtoont de OESO dat ons land prioritair extra inspanningen moet leveren om meer mensen aan het werk te krijgen. Met een participatiegraad die momenteel bijna tien procentpunten lager ligt dan in buurlanden als Nederland en Duitsland maant de OESO aan om daar dringend werk van te maken met het oog op de doelstelling van een tewerkstellingsgraad van 80% in 2030.

Gezien de sterke kostenstijging voor de Belgische bedrijven als gevolg van de automatische loonindexering en de daardoor veroorzaakte sterke verslechtering van het concurrentievermogen, dringt de OESO ook aan op een strikte toepassing van de loonnormwet.

De lunch vormde een mooie opportuniteit om op basis van de analyses van het OESO-rapport inzichten te delen tijdens een bijzonder interessant en open gesprek.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.