Nationale Veiligheidsraad keurde cybersecuritystrategie 2.0 voor België goed

Op donderdag 20 mei keurde de Nationale Veiligheidsraad de cybersecuritystrategie 2.0 voor België goed. Die strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van zowel cyberdreigingen als -kansen voor ons land. De doelstelling van de strategie bestaat erin om van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
27 mei 2021

De eerste versie van de Belgische nationale cyberbeveiligingsstrategie dateert van 2013. Een van de pijlers van die strategie was de oprichting van het Centrum voor Cyberbeveiliging België. Dat centrum kwam er in 2014 en heeft sindsdien goed werk verricht rond de strategische doelstellingen die voorop werden gesteld: cybercriminaliteit bestrijden; bewustzijn van de burger vergroten; kritieke informatie-infrastructuur beschermen; internationale samenwerking aangaan;…

Nu presenteert de regering-De Croo haar cyberstrategie 2.0, waarvan het ambitieuze doel erin bestaat om ‘van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken’. Het hoeft geen betoog dat de digitalisering van onze maatschappij en economie en de daarmee gepaard gaande en steeds verregaandere afhankelijkheid van technologieën, ons erg kwetsbaar hebben gemaakt voor cyberaanvallen. Er gaat geen maand voorbij of er is een incident dat de pers haalt. En dat is maar het topje van de ijsberg. Daarbij komt dat de cyberaanvallen steeds complexer en ernstiger zijn.

De nieuwe cyberstrategie steunt op zes pijlers:

  • de digitale omgeving en het vertrouwen erin versterken;
  • de gebruikers en admins van computers en netwerken wapenen;
  • de organisaties van essentieel belang beschermen tegen alle cyberdreigingen;
  • de cyberdreiging aanpakken ;
  • de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten verbeteren;
  • een duidelijk internationaal engagement aangaan.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal instaan voor de uitvoering van de strategie. De Belgische cyberstrategie 2.0 kan geconsulteerd worden via de website van het CCB.

VBO – Cybersecurity is erg belangrijk voor de ondernemingswereld. Steeds meer ondernemingen worden het slachtoffer van een cyberaanval, met soms desastreuze gevolgen. Investeren in cybersecurity is dan ook een must voor elk bedrijf. Maar de bedrijfswereld kan dit niet alleen. De cyberbeveiliging van België is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het VBO is dan ook zeer tevreden dat de regering cybersecurity hoog op haar prioriteitenlijst houdt en dat de strategie ook uitdrukkelijk een plaats geeft aan de Cyber Security Coalition, een partnerschap dat de academische, de publieke en de private sector samenbrengt met als doel te streven naar een ‘cybersecure’ België.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.