Coronasneltesten in ondernemingen – Sociale partners nemen standpunt in

Sneltesten zijn geen wondermiddel om de pandemie in te dijken, maar als ze gericht en efficiënt worden ingezet, kunnen ze wel een nuttige bijdrage leveren. Dat is de kern van het advies dat de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk op 23 maart uitbrachten. Dat betekent meteen ook dat het noodzakelijk is om toegang te krijgen tot precieze cijfers en gedetailleerde informatie over besmettingen. Wat is het profiel van de besmette personen? Bij welke activiteiten en op welke plaatsen doen besmettingen zich voor?


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 maart 2021

De sociale partners wijzen erop dat de tests kunnen worden ingezet op basis van het recente koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19. Binnen dit wettelijk kader kan voorzien worden dat de arbeidsarts alle werknemers of een deel van de werknemers (door hem vast te stellen) op geregelde tijdstippen (bv. 2x/week) aan een (snel)test onderwerpt gedurende een door deze arts vast te stellen termijn (bv. 3 weken), die kan worden verlengd in functie van vastgestelde besmettingen.

Concreet zouden sneltesten vanaf vandaag op ruimere basis kunnen worden ingezet in geval van clusters, maar dat moet ook kunnen als er sprake is van (nog) geen enkele of een sporadische besmetting. Op basis van onderstaande elementen van risico-inschatting zouden repetitieve tests kunnen worden ingezet die niet vertrekken van gekende besmettingen (dus niet in het kader van een clusterbeheer en zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak) en dat uitsluitend om virusverspreiding te beperken en om de gezondheid van de werknemers te beschermen.

Een repetitieve test zou in zo’n geval mogelijk moeten zijn onder de volgende duidelijke voorwaarden. De belangrijkste is dat de beslissing wordt genomen voor bepaalde categorieën werknemers of situaties op grond van de eerder vermelde cijfers en informatie en een reeks elementen die in combinatie kunnen wijzen op een verhoogd risico op virusoverdracht. Zo spelen bijvoorbeeld het aantal contacten en duur en intensiteit ervan een rol, net als ventilatieaspecten, de fysieke werkbelasting, het moeilijk kunnen naleven van de afstandsregels, het samen werken én wonen en gemeenschappelijke verplaatsingen. Werkgevers zijn niet verplicht om sneltesten te organiseren, werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen en die moet vrijwillig worden gegeven. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests adequaat toe te lichten.

De sociale partners dringen ook aan op een degelijke logistieke organisatie evenals op een lage financiële drempel (tot zelfs kosteloosheid). Beide zijn evenzeer belangrijk om in dit opzet te kunnen slagen.

De sociale partners herinneren er ook aan dat de generieke gids en de sectorgidsen de referentie blijven voor werkgevers en werknemers voor het nemen en toepassen van preventiemaatregelen. Het inzetten van sneltests of andere tests ontslaat de partijen niet van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids/sectorgidsen na te leven en mag geen middel zijn om ervan af te wijken. Het inzetten van tests moet steeds hand in hand gaan met een controle op de preventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.

VBO – We gaan ervan uit dat tests die in de juiste omstandigheden worden ingezet bijdragen aan het te bereiken doel. We rekenen erop dat het advies wordt gevolgd en dat de bestaande procedures daar snel worden op afgestemd. Uiteraard moet ook de logistieke keten soepel draaien om ondernemingen die vragende partij zijn en in aanmerking komen te bedienen via hun preventiedienst. Cijfers over besmettingen moeten openbaar gemaakt worden, niet om schuldigen aan te wijzen, maar om onze aanpak gerichter en efficiënter te maken. Sneltesten mogen ook niet afleiden van de noodzaak om sneller omvangrijk te vaccineren en eindelijk een degelijke bronopsporing op poten te zetten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.