COVID-19: Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats tussen 16 en 29 november 2020

De Nationale Arbeidsraad keurde zopas, op 30 juni 2020, het nieuwe advies goed waarin de sociale partners hun wens bevestigen om de sociale verkiezingen te organiseren tussen 16 en 29 november 2020. Op basis van die nieuwe periode kunnen de datums worden vastgelegd waarop de opschorting van de verkiezingsprocedure afloopt en, in overeenstemming met advies nr. 2.160 van 24 maart 2020, waarop de occulte periode wordt hervat vanaf ‘de nieuwe fictieve dag X’, zijnde vanaf half augustus 2020.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
30 juni 2020

Daardoor stemt de hervatting van de verkiezingskalender in elke onderneming overeen met de nieuwe dag X+36, met andere woorden de 54ste dag voorafgaand aan de nieuwe dag Y (= de eigenlijke verkiezingsdag). De kalender zal bijvoorbeeld hervatten op 23 september 2020 voor ondernemingen die de stemming houden op 16 november 2020.

De NAR heeft ook verduidelijkt dat de nieuwe dag Y automatisch overeenstemt met de aanvankelijk gekozen dag Y; als de onderneming bijvoorbeeld als oorspronkelijke dag Y 14 mei 2020 heeft gekozen, zijnde de donderdag van de eerste week, dan valt de nieuwe dag Y op 19 november 2020. Van dat automatisme kan evenwel worden afgeweken op beslissing van het bestaande overlegorgaan in de onderneming. Is er geen orgaan, dan treedt het automatisme in werking.

Tot slot, en in de mate van het mogelijke, zullen ondernemingen die de procedure met vertraging hebben aangevat, hun achterstand inhalen door de kalender te hernemen vanaf de 54ste dag voorafgaand aan de nieuwe dag Y. Die zal vallen in de loop van de eerste week, dus tussen 16 en 22 november, en op de weekdag waarop ook de oorspronkelijke dag Y viel. Ook hier kan worden afgeweken van dat automatisme op beslissing van het overlegorgaan binnen de onderneming. En ook hier geldt: is er zo geen orgaan, dan speelt het automatisme.

Afhankelijk van de nieuwe dag Y zal elke onderneming een nieuwe kalender hanteren die de nieuwe belangrijke termijnen bevat, vanaf dag X + 36.

VBO - Het VBO zal zijn leden en abonnees naar behoren informeren over de technischere en precieze maatregelen die deze nieuwe bepalingen flankeren. Het is verheugd dat een unaniem advies het standpunt van de sociale partners bevestigt en dat er derhalve zo snel mogelijk een koninklijk besluit kan worden goedgekeurd teneinde rechtszekerheid te scheppen omtrent de nieuwe datums voor de sociale verkiezingen 2020.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.