Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: sectorprotocollen als mogelijke aanvulling op de generieke gids

Nu steeds meer bedrijven overgaan tot een progressieve heropstart, is het belangrijk daarbij de heersende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften te respecteren, zoals opgenomen in de generieke gids. Daarnaast kunnen, waar nodig en gewenst, ook op sectoraal en ondernemingsniveau afspraken gemaakt worden.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 mei 2020

Volgend op het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende wijziging van het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en met het oog op de economische heropstart, dienen ondernemingen de passende preventiemaatregelen te treffen om te voldoen aan de regels inzake social distancing en hygiëne. Die passende maatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zoals bepaald in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Daarnaast kunnen, waar nodig of gewenst, aanvullende protocollen afgesproken worden op sector- en/of ondernemingsniveau. Collectieve maatregelen hebben echter steeds voorrang op individuele maatregelen.

De Groep van 10 onderschreef eerder reeds de generieke gids, en verbond zich ertoe om hem verder te verspreiden en aan te bevelen bij zijn leden. Daarnaast werd aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad gevraagd om de gids over te maken aan de voorzitters van de paritaire comités, die hem als kader en leidraad konden gebruiken voor heropstartende sectoren en ondernemingen.

De sociale partners in diverse sectoren en paritaire comités gingen er dan ook mee aan de slag. In verschillende sectoren werd de generieke gids expliciet onderschreven en aanbevolen door de sociale partners als de centrale leidraad voor een veilige heropstart in de ondernemingen. Sommige sectoren gingen er nog verder mee aan de slag, om hem te doen beantwoorden aan de sectorspecifieke noden en context. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg biedt een overzicht van de afgesloten protocollen en verklaringen in verschillende paritaire comités:

Daarbij dient echter genuanceerd te worden dat protocollen op sector- en/of ondernemingsniveau géén verplichting zijn, maar een aanvulling kúnnen vormen op de generieke gids. Sectoren en ondernemingen kunnen ervoor kiezen om, in sociaal overleg, de gids in te kleuren naargelang de specifieke context. Ondernemingen beschikken met de generieke gids en eventuele sectorprotocollen dus over een gedegen toolbox voor sociaal overleg en gerichte toepassing op de werkvloer.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.