Versoepelingen coronamaatregelen – Gezond verstand boven euforie

In een persmededeling stellen de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk tot hun voldoening vast dat de aangekondigde versoepelingen perspectief bieden aan verschillende ondernemingen, sectoren en hun werknemers om hun activiteiten stapsgewijs te hervatten of uit te breiden. De inspanningen die reeds werden geleverd om het virus het hoofd te bieden, werpen duidelijk hun vruchten af. Zo wordt er in de ondernemingen al meer dan een jaar alles aan gedaan om virusoverdracht op de werkvloer zo goed als mogelijk tegen te gaan.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 juni 2021

De vaccinatiegraad heeft echter nog geen geruststellend niveau bereikt. Er is nog steeds een reëel besmettingsgevaar met mogelijk ernstige gevolgen. Dat maakt het noodzakelijk om de maatregelen tegen virusverspreiding ernstig te blijven nemen.

De sociale partners roepen daarom iedereen in alle domeinen van het maatschappelijk leven op om maximaal inspanningen te blijven leveren om het hoofd te bieden aan het virus. De versoepelingen mogen geen vrijgeleide zijn om de maatregelen die virusoverdracht moeten voorkomen minder strikt te gaan toepassen. Op de werkvloer dient men de maatregelen van de generieke gids en de bijkomende sectorgidsen te blijven naleven. Alleen zo zullen alle organisaties en hun werknemers hun activiteiten kunnen voortzetten en zullen ook sectoren die het vandaag erg moeilijk hebben hun activiteiten veilig kunnen hervatten en volhouden. 

VBO – Het VBO is tevreden dat het overlegcomité kon vasthouden aan de uitvoering van de eerste fase van zijn ‘zomerplan’. Zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en de evenementensector, kunnen weer heropstarten. Na maanden van verplicht telewerk, vindt het VBO het positief dat terugkeermomenten naar de werkplek mogelijk zijn. Die versoepelingen zijn noodzakelijk om de heropstart van onze economie te stimuleren en om de band tussen de werknemers en het bedrijf te behouden. Het VBO steunt daarbij de oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk om op alle domeinen van het sociale leven inspanningen te blijven leveren om het virus te verslaan. Het herinnert aan het belang om er samen over te waken dat we onze nakende vrijheid niet op het spel zetten en om de gezondheidsmaatregelen te blijven toepassen in de privé- en professionele sfeer. Alleen zo kunnen we de kans grijpen om vanaf september terug te keren naar het nieuwe normaal.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.