Psychosociale risico’s op het werk – Peer review van de wetgeving en de praktijk

De Europese Commissie organiseerde vorige week een ‘peer review’-evenement in Stockholm over psychosociale risico’s op het werk en hoe ermee wordt omgegaan in de wetgeving en in de praktijk in een aantal landen (België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Estland, Ierland, Litouwen, Slovenië en gastland Zweden). Vertegenwoordigers van overheden, nationale experts en sociale partners bogen zich, op basis van de presentaties van de rapporten, over de uitdagingen en succesfactoren in het uitwerken, toepassen en handhaven van het wettelijk kader met specifieke aandacht voor het genderaspect en voor het integreren van zelfstandigen.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 oktober 2019

De symbolische omgeving van de voormalige (psychiatrische) gevangenis Langholmen stimuleerde de deelnemers om soms ver buiten hun comfortzone de discussie aan te gaan. Eerste opvallende vaststelling: er zijn grote verschillen tussen de lidstaten wat het wettelijk kader betreft, maar allemaal worstelen ze om duurzaam succes te boeken. Los van de specifieke wetgeving blijft de correcte toepassing van bestaande wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk, zoals met betrekking tot aan de werknemer aangepaste arbeidsmiddelen en persoonlijke bescherming of veilige arbeidsomgeving, een belangrijk verbeterpunt.

Uit de tussenkomsten en voorbeelden van projecten is duidelijk dat om succesvol te zijn een benadering nodig is die veel verder gaat dan wat in wetgeving gevat kan worden. De nadruk leggen op risico’s en risicoanalyse, wat de meeste arbeidsinspecties lijken te doen, werkt soms zelfs contraproductief. Een ruimere benadering die kijkt naar zowel de collectiviteit en naar het individu en zijn werksituatie met aandacht voor leer- en ontwikkelmogelijkheden, talentmanagement, conflictbeheersing, autonomie en vooral vertrouwen en respect is onontbeerlijk om werknemers fysiek én mentaal gezond en gemotiveerd te houden. De deelnemers besloten om in ieder geval veel meer in te zetten op het delen van informatie en goede praktijken. Het slot met vooraf (?) door de organisatoren van de Europese Commissie opgestelde conclusies was enigszins verontrustend en doet vermoeden dat dit deels een schijnvertoning was om toch maar regelgevend op te kunnen optreden op EU-niveau.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.