Stop kanker op het werk - Duits voorzitterschap versterkt aanpak

Op 9 en 10 november vond de ‘STOP kanker op het werk’-conferentie van het Duitse voorzitterschap van de EU plaats. Tijdens de online conferentie werd de strategie voor de periode 2020-2024 voorgesteld. Het initiatief past in de EU Roadmap over kankerverwekkende stoffen, een samenwerkingsverband tussen een reeks overheden, de Europese Commissie, EU-OSHA en de Europese sociale partners. 


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 november 2020

De Roadmap vervolgt hiermee zijn queeste met nieuwe ambities en nog meer focus om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te voorkomen. De 4 grote doelstellingen zijn:

  • Bewustzijn aanwakkeren bij bedrijven en werknemers over de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en de nood aan preventiemaatregelen.
  • Bijstand aan bedrijven en werknemers om blootstelling te voorkomen en het effect op werknemers te minimaliseren.
  • Alle stakeholders mobiliseren en hun inspanningen vermenigvuldigen.
  • Streven naar innovatie om de brug te slaan tussen resultaten van onderzoek en ontwikkeling en de noden van ondernemingen. 

Om sneller tot resultaten te komen, worden de 4 doelstellingen vanaf 2021 vertaald naar 12 uitdagingen, allen bedoeld om te beletten dat onze werknemers blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen. ‘STOP kanker’ is daarbij niet alleen letterlijk te nemen, maar slaat ook op het principe dat we toepassen op de werkplek voor kankerverwekkende stoffen. Het STOP-principe staat voor Substitutie (vervanging van stoffen waar mogelijk), vervolgens kijken naar Technische maatregelen (gesloten proces, afscherming enz.). Indien dat onvoldoende resultaten oplevert, komen Organisatorische maatregelen (aantal blootgestelde werknemers beperken in aantal en tijd) en ten slotte Persoonlijke bescherming aan bod (filtermaskers, beschermende kleding …) voor situaties waarbij er nog te grote restrisico’s zijn. 

De focus en doelstellingen worden duidelijk gemaakt in deze animatie.  

Kris De Meester (VBO) benadrukte namens BusinessEurope dat we ons als bedrijfsleven volledig engageren om van de Roadmap een succes te maken. Dit soort benadering, die vertrekt van een breed draagvlak en de actieve steun van de betrokken actoren met een focus op toepassing in de praktijk, samen met concrete bijstand aan bedrijven voor het toepassen van het STOP-principe, zijn immers een veel betere garantie op een betere bescherming van werknemers dan een nieuwe reeks wettelijke voorschriften of een beleid enkel gericht op grenswaarden. 

> Meer info over de uitdagingen
> Download de Roadmap

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.