© Photo by Venti Views on Unsplash

Het VBO, VOKA, BECI, UWE en AVED pleiten voor snelle ratificatie van vrijhandelsakkoorden

Acht internationale handelsakkoorden wachten op goedkeuring van de Belgische parlementen! Slechte punten voor België, dat volgend jaar voorzitter wordt van de Raad van de EU. Voor de werkgeversorganisaties kan deze situatie niet blijven duren. België moet absoluut een versnelling hoger schakelen op het vlak van handelsbeleid als het zijn concurrentiekracht niet wil ondermijnen. Handel is immers essentieel voor een kleine, open economie als België.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
24 mei 2023

In 2022 was de Belgische uitvoer goed voor 94,2% van het bbp. Een op de vijf jobs is gelinkt aan de Belgische en Europese uitvoer buiten de EU. Zeker met de geopolitieke spanningen in het achterhoofd, tonen die cijfers aan hoe belangrijk en noodzakelijk het is voor de welvaart en de werkgelegenheid om onze in- en uitvoer te diversifiëren en op te schroeven. Laat dat nu net het doel zijn van de handelsakkoorden tussen de EU en haar internationale partners. Ons land moet daarom zorgen voor een snellere ratificatie.


We moeten een versnelling hoger schakelen

Bepaalde handelsakkoorden moeten, afhankelijk van hun aard, geratificeerd worden door de parlementen van elke lidstaat. In België moeten, in functie van het soort overeenkomst, maar liefst zeven parlementen zich uitspreken. Dat zorgt voor een tamelijk complex en traag ratificatieproces. De werkgevers vragen aan alle bevoegde beleidsniveaus om hun verantwoordelijkheid te nemen en goede wil te tonen om de ratificatie van de handelsovereenkomsten door ons land te versnellen.


Daartoe brachten de vijf werkgeversorganisaties (VBO, VOKA, BECI, UWE en AVED) op 24 mei de vertegenwoordigers van het federaal parlement, de deelstaatparlementen en het Europees Parlement samen. Het doel was om de uitdagingen rond die handelsakkoorden en de nodige voorwaarden voor hun ratificatie te bespreken. De focus lag niet enkel op de akkoorden die nog steeds niet geratificeerd werden, maar ook op de akkoorden die de EU onlangs sloot of binnenkort zal sluiten en die vervolgens ter ratificatie zullen worden voorgelegd. Daarnaast werden ook de verbanden tussen handel en duurzaamheid besproken.


Het pleidooi

Met dit initiatief willen de vijf werkgeversorganisaties bijdragen tot een objectief en sereen debat over de vele voordelen van de vrijhandelsakkoorden voor onze ondernemingen en onze economie. Ze pleiten dan ook voor een constructieve houding van alle bevoegde autoriteiten tegenover de handelsakkoorden. Tot slot vragen de organisaties dat de acht ‘hangende’ internationale handelsakkoorden nog voor het einde van deze legislatuur worden geratificeerd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.