Creating Value for Society

Op 13 februari 1895 sloten 183 ondernemingen een constructief bondgenootschap. 125 jaar later spreekt het Verbond van Belgische Ondernemingen voor meer dan 50.000 bedrijven, goed voor driekwart van de tewerkstelling in de private sector en 80% van de Belgische uitvoer. De alliantie van toen is uitgegroeid tot een sterk gewaardeerde en gezaghebbende stem en een gerespecteerde en invloedrijke belangenverdediger. Incontournabel in het weefsel van sociaaleconomische stakeholders … en daarbuiten.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
19 februari 2020

We zijn trots op onze stem, die na 125 jaar nog altijd wordt gehoord, nog steeds even gezaghebbend en vooruitziend is en het volste vertrouwen krijgt van ondernemend België, in het bijzonder van onze leden-sectorfederaties. Hoe dan ook: niet de vorm bepaalt ons soortelijk gewicht, wel de resultaten die we boeken. Het verleden is ook vandaag nog een waardevolle inspiratiebron. Opgebouwde kennis en ervaring lieten de organisatie rijpen tot wat ze is geworden. Maar we klampen ons er niet aan vast. 

We blijven ook dromen. Want vooruitgaan is pas echt waardevol als we het oude in vraag durven stellen. Zeker voor een land als België dat nauwelijks tastbare rijkdom uit de ondergrond, de zee of de lucht kan putten. Onze echte waarde heet talent, kennis en creativiteit. De toekomst oogt dus mooi, zolang we maar slim inspelen op de transitie van de huidige naar toekomstgerichte businessmodellen. 

Toch blijft de realiteit de enige voedingsbodem. Zonder handelen en doen blijven dromen dromen. Bruggen slaan en de ondernemers met antwoorden gidsen doorheen de wereldwijde uitdagingen, is onze reden van bestaan. Om de wereld beter te maken, moeten we de economie boven de norm uittillen. Met als ultieme missie de welvaart van iedereen in onze maatschappij te verzekeren. Trouwens, waar zouden we vandaag staan zonder bedrijven die miljoenen mensen aan het werk zetten? Zonder bedrijven die miljarden investeren? Zonder bedrijven die de welvaart verzekeren? Het is aan het VBO om hun concurrentiekracht te helpen vrijwaren en ondernemers te steunen in hun ambitie om een duurzame, ethische en gedeelde welvaart te realiseren. Daarbij gaan economische en maatschappelijke belangen hand in hand. Die wisselwerking vormt de kern van ons nieuwe missionstatement. En verklaart ons nieuw credo ‘Creating Value for Society’. 

Net daarom zal het VBO het komende decennium focussen op drie essentiële elementen met een impact op de kern van elke onderneming: community building, een maatschappelijk relevante actor zijn en ‘advocacy’:

  1. Community building: ondernemers zijn meer dan ooit vragende partij voor meer samenwerking, wat moet leiden naar efficiëntie en eenvoud. Het VBO voegt de daad bij het woord en zal bijvoorbeeld samen met haar federaties één macro-economische cel oprichten, die alle expertise verenigt, zodat we met één stem efficiënt gecoördineerde boodschappen kunnen uitdragen.
  2. Ondernemingen, een relevante actor in het maatschappelijk debat: ondernemingen zijn een belangrijk deel van de oplossing, bijvoorbeeld inzake klimaatopwarming, mobiliteit of sociaal overleg.
  3. ‘Advocacy’: het VBO wil positieve maatschappelijke waarden uitdragen en constructief de belangen van ondernemend België verdedigen. Winst maken is daarbij nog steeds cruciaal, maar ‘hoe’ die winst gemaakt wordt, is even belangrijk. 

Ons nieuwe mantra, creating value for society, zullen we de komende jaren sterk in de verf zetten door (1) als eerste nieuwe uitdagingen op te sporen, (2) via uitmuntende analyses en gedragen voorstellen daar antwoorden voor aan te reiken, en (3) verantwoordelijkheid op te nemen in de plaats van langs de zijlijn te staan roepen. 

Wie een voortrekkersrol wil spelen, moet dingen in beweging zetten. Daarvoor rekenen we op u, dynamische, creatieve en innovatieve ondernemers. Omgekeerd kunt u rekenen op ons als pleitbezorger van uw bekommernissen en belangen.

(*) Ontdek ook onze gloednieuwe ‘125 & beyond’-website!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.